MilDef vinner affär med FMV gällande nytt ledningssystem för trossbåtar

MilDefs svenska integrationsverksamhet har vunnit ett treårigt avtal för att digitalisera ett av amfibiekårens stödfartyg, så kallad lätt trossbåt. Uppdraget sker inom det större ramavtal som MilDef tecknade med Försvarets Materielverk 2022. Sammanlagt ska ledningssystem uppgraderas och installeras i sexton båtar till ett värde av 37 MSEK.

MilDef wins contract with FMV covering new BMS infrastructure for amphibious support vessels

MilDef’s Swedish integration business has won a three-year contract to digitalize one of the amphibious corps’ support vessels, known as Lätt Trossbåt. The project is part of the larger framework agreement that MilDef signed with the Swedish Defence Materiel Administration in 2022. In total, the infrastructure for battle management systems will be upgraded and installed in sixteen vessels to a value of SEK 37 million.