Analytikerbevakning

MilDefs mål är att aktierna ska värderas på grundval av relevant, korrekt och aktuell information. MilDef arbetar med en tydlig strategi för den finansiella kommunikationen, förtroendegivande information och har regelbundna kontakter med finansmarknadens intressenter.

Våra analytiker
Kontakten med finansmarknaden sker via presentationer i samband med kvartalsrapporterna och möten med analytiker, investerare och journalister på kapitalmarknadsdagar, seminarier samt besök vid MilDefs kontor.

De analytiker som för närvarande arbetar med MilDef är:

Erik Golrang, SEB
+ 46 8 522 29675
erik.golrang@seb.se

Fredrik Agardh, SEB
+46 8 522 29806
fredrik.agardh@seb.se

Hugo Lisjö, Carnegie
+46 705 670 785
hugo.lisjo@carnegie.se