Vision, mission och kärnvärden

Vision

Your number one choice for tactical IT.

Mission

I en föränderlig och allt mer digitaliserad värld finns ett stort behov av taktiska IT-system; system som är robusta, ändamålsenliga och skapar avsedd effekt. MilDef ska tillhandahålla unika lösningar för dessa behov med hög kvalitet, snabbhet och precision.

The MilDef Way

”The MilDef Way” är bolagets värdeord som fungerar som vägledning för de anställda. Alla anställda på MilDef har gått med på att efterleva dessa kärnvärden.

Priority – lägg 80% av tiden på de 20% som betyder mest

Proactivity – planera för framtiden; agera idag

Integrity – vi säger vad vi gör och gör vad vi säger

Unity – arbeta tillsammans