Tysta perioder

MilDef tillämpar så kallade tysta perioder 30 kalenderdagar före publiceringen av finansiella rapporter. Under tysta perioder diskuterar inte bolagets representanter bolagets finansiella eller affärsmässiga utveckling. Däremot kan bolagets verksamhet och samhällspåverkan presenteras i generella och utbildande termer.