Utdelningspolicy

MilDef har som målsättning att årligen dela ut 20 – 40 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn skall dock tas till behoven för MilDefs långsiktiga utveckling, kapitalstruktur och rådande marknadsförhållanden.

Styrelsens framtida utdelningsförslag kommer särskilt att ta hänsyn till bolagets framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöde, behov av rörelsekapital, investeringar och andra faktorer.