Hållbarhetsrapporter

Kommunikation med intressenter sker på flera olika sätt och MilDef använder sig bland annat av enkäter, individuella samt gruppdiskussioner, digital information samt genom diverse bransch- och intresseorganisationer, för att nå fler av intressenterna.
Löpande kommuniceras hållbarhetsrelaterad information via koncernens hemsida, genom pressreleaser och sociala medier samt internt via intranät och andra interna kanaler. Intern och extern kommunikation utvärderas löpande för att maximera räckvidden och säkerställa att bolaget når ut till rätt intressenter.

Extern kommunikation styrs av Head of IR & Communications (Kommunikationschef) och rutiner finns på plats för att säkerställa att eventuella krav (insider, sekretess, säkerhetsklassning etcetera) efterlevs när tillämpligt. MilDef för kontinuerligt en dialog med både externa och interna intressenter, det genomförs exempelvis via nyhetsinlägg, möten, utbildningar och återkoppling av bolagets hållbarhetsarbete.

Övriga rapporter hittar ni här.

Delårsapporter & Presentationer – MilDef Investors

Årsredovisningar – MilDef Investors