Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av MilDefs delårsrapport för tredje kvartalet, den 27 oktober

MilDef bjuder in investerare, analytiker och media till en digital presentation och frågestund onsdagen den 27 oktober, klockan 11:00 CEST, där VD Björn Karlsson och EVP/CFO Daniel Ljunggren presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Läs mer

MilDef vinner affär i Sverige värd 23,5 MSEK

MilDef Group AB har genom dotterbolaget Defcon Solutions AB vunnit en integrationsaffär i Sverige. Med leverans av kompletta utbildningssystem till FMV och Försvarsmakten under 2022 fortsätter MilDef att bidra till digitalisering och modernisering.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Gårdagens delårsrapport är bifogad detta pressmeddelande samt finns på MilDefs hemsida (https://investors.mildef.com/wp-content/uploads/2021/08/MilDef_Q2_2021.pdf). Den digitala presskonferensen där rapporten kommenteras finns tillgänglig som video på hemsidan samt via denna länk (https://youtu.be/9LIj8jOuzZ0). Underlaget som presskonferensen baseras på finns tillgängligt på hemsidan samt via denna länk (https://investors.mildef.com/wp-content/uploads/2021/08/Interim-report-Q2-2021_LOW.pdf). ”Vi tackar alla som följer MilDef och som har visat intresse för rapporten. Det är…

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Höjdpunkter Q2 2021 · Orderingången ökade med 38 procent till 181,7 MSEK (131,5). · Orderstocken ökade med 180 procent till 634,0 MSEK (226,8). · Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 81,3 MSEK (51,0). · Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (32). · Justerad EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-3,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -2,8 procent…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport för perioden januari – juni 2021

MilDef bjuder in investerare, analytiker och media till en digital presentation och frågestund onsdagen den 4 augusti, klockan 11:00 CEST, där VD Björn Karlsson och EVP/CFO Daniel Ljunggren presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Läs mer

Komplettering av tidigare pressmeddelande om förvärv av Defcon Solutions AB

I det pressmeddelande MilDef distribuerade 16:00 CEST igår, den 20 juli 2021, ”MilDef förvärvar Defcon Solutions AB”, saknades angivelse avseende förvärvets köpeskilling. Korrekt information följer nedan. Den initiala köpeskillingen omfattar 160 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Under perioden 2021-2023 kan upp till 40 MSEK i tilläggsköpeskilling adderas, baserat på överenskomna finansiella mål. Defcon förväntas…

Läs mer

MilDef förvärvar Defcon Solutions AB

MilDef Group AB (”MilDef”) tar ytterligare steg på sin tillväxtresa genom att förvärva Defcon Solutions AB (“Defcon”). Genom förvärvet växer MilDef sin närvaro på den svenska marknaden och breddar sitt tjänsteutbud.  

Läs mer

MilDef får order värd 29,7 MNOK till norskt digitaliseringsprojekt

MilDef Group AB (”MilDef”) har via sitt norska dotterbolag fått en order värd 29,7 MNOK för specialanpassad taktisk IT. Produkterna ingår i ett norskt fordonsprogram där de första leveranserna sker under 2021.

Läs mer

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB (publ)

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) meddelar därom att det idag,…

Läs mer

MilDef Group vinner order på 50,1 MSEK i Sverige

MilDef Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB (“MilDef”), en global leverantör av taktisk IT, har mottagit en order på 50,1 MSEK avseende specialiserade nätverksswitchar till ett integrationsprojekt. Ordern är en del av ett större system och planerad leverans sker under 2022. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga.

Läs mer

MilDef Group vinner order på 23,6 MSEK i Sverige

MilDef Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB (“MilDef”), en global leverantör av taktisk IT, har mottagit en order på 23,6 MSEK avseende specialiserade datorer till ett integrationsprojekt. Ordern är en del av ett större system och planerad leverans sker under december 2021. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga. Ordern kommer att förse Försvarsmakten i…

Läs mer

MilDef avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer