Kundkännedom

Karin Svalander, chefsjurist och ordförande i MilDefs etiska råd


Vilka regelverk styr MilDefs försäljning?

Det finns speciella regler om kontroll av export av vissa känsliga produkter till länder utanför EU för att skydda internationell fred och säkerhet. Men eftersom de flesta av MilDefs produkter och tjänster inte omfattas av regulatorisk exportkontroll vill jag hellre lyfta fram MilDefs interna regler som avgör vilka vi väljer att göra affärer med.


Vad innebär kundkännedom?
God kundkännedom är den mest grundläggande förutsättningen för att säkerställa att våra produkter inte hamnar i fel händer men också för att minska risken för t.ex. industrispionage och kundförluster. MilDef arbetar med en strukturerad kundkännedomsprocess som bland annat innebär att en så kallad due diligence genomförs för nya kunder för att få svar på frågor som; Var gör kunden affärer? Hur ser kundens ekonomi ut? och Vad har kunden gjort för avtryck i media, på nätet och hos sina samarbetspartners?


Vad är MilDefs ”gröna lista”?
MilDef har ett antal uttalade målmarknader men utöver det har vi även tagit tydlig ställning till vilka länder vi föredrar att göra affärer med/i genom vår gröna lista. För att ett land ska hamna på gröna listan måste det styras på ett demokratiskt sätt med respekt för mänskliga rättigheter. Om MilDef ska göra affärer i andra länder än de på gröna listan ska det finnas särskilda skäl för det och varje sådan affär måste i förväg godkännas av MilDefs etiska råd som har instiftats för att synliggöra och bevaka MilDefs ESG-agenda i olika sammanhang.