Hållbarhetsrapporter

MilDef strävar efter att upprätthålla god balans mellan affärsmässig, miljömässig och samhällsmässig hållbarhet. Detta bedöms vara avgörande för att möta nutidens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov. MilDef strävar efter att verka i överensstämmelse med obligatoriska krav, såsom gällande lagar och föreskrifter, tillämpliga organisationsstandarder och branschstandarder, avtalskrav samt eventuella uppförandekoder.

Här kan du läsa vår Hållbarhetsrapport för 2023