Strategi

MilDef har en långsiktig strategi för hållbar tillväxt med ökad lönsamhet. Den framtida utvecklingen baseras på en kombination av organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Som en ledande leverantör av taktisk IT har MilDef kopplat sina strategier mot expansion inom de tre områdena hårdvara, tjänster och mjukvara. Kännetecknande för dessa är robusthet, säkerhet och anpassning – ständigt relevanta områden som ytterligare aktualiseras av höjda kravbilder på effektiva IT-system som tryggar samhällsviktig infrastruktur.

Tre tillväxtfundament bygger Bolagets framtida expansion:

 1. Internationaliseringsstrategin
  Bolaget har en hybdridmodell där egna säljbolag är verksamma på så kallade hemmamarknader och ett partnernätverk adresserar övriga prioriterade marknader. Med fokus på Norden, USA, utvalda länder inom EU, utvalda länder inom NATO, samt selektivt utvalda övriga marknader, skapas en marknadssituation med gemensamma faktorer för repeterbar framgång.

Partnermodellen matar också förvärvsstrategin med kandidater. 

2. Portföljstrategin
Inom domänen taktisk IT ingår dimensionerna hårdvara, tjänster och mjukvara. Bolagets historiska tillväxt och framgång är främst baserade på hårdvara. Morgondagens lösningar består i ökande grad av en kombination där fler komponenter ingår från färre leverantörer.

Denna expansion i fler dimensioner kombinerat med en konsolidering och kompression av leverantörer möter Bolaget genom att systematiskt bygga en portfölj av infrastrukturell IT. Hårdvara och mjukvara står för den tekniska delen av digitaliseringen, tjänsterna kompletterar med hela spektrat från strategisk IT inklusive förändringsledning till operativ implementation.    

3. Förvärvsstrategin
Med en strukturerad process för att identifiera, utvärdera och implementera förvärvstransaktioner fångar Bolaget möjligheterna på en fragmenterad marknad.

MilDef använde sina fyra förvärv i perioden 2016-2022 till att bygga en modell för förvärv och integrationer som blivit en framgångsrik metod för att öka takten på förvärv och därmed öka tillväxt och tempo för implementationen av övriga strategier.

Förvärvsobjekt identifieras för att träffa något av målen:

 • Geografisk expansion.
 • Kompletterande teknologier och produkter.
 • Tjänster inom taktisk IT.
 • Infrastrukturell mjukvara.

Ett antal kriterier ska uppfyllas för att kvalificera förvärvskandidaterna:

 • Outnyttjad potential i befintligt erbjudande.
 • Mervärde via MilDefs marknadskanaler och/eller organisation.
 • Kompatibel företagskultur och värderingar.
 • Fortsatt engagemang från nyckelpersoner.