Ägarstruktur

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

*Totala antalet aktier inkluderar antalet aktier som kommer att emitteras i samband med apportemissionen på cirka 80 MSEK med en teckningskurs på SEK 71,02, annonserat i ett separat pressmeddelande den 12 september, 2022 avseende förvärvet av Handheld Group AB.