Om MilDef

Världsledande taktisk IT
MilDef producerar och levererar taktisk IT bestående av hårdvara, mjukvara och tjänster, främst till säkerhets- och försvarskunder. Vi har vårt huvudkontor i Helsingborg i Sverige, där bland annat produktutveckling och koncerngemensamma funktioner är placerade. MilDef har dotterbolag i Sverige, Finland, Norge, Danmnark, Storbritannien och USA, med direkt försäljning och försäljning via partnernätverk till över 30 länder.

MilDefs största geografiska marknader är Europa och Nordamerika. Sedan starten 1997 har Bolaget utvecklats från att vara en distributör av ruggade bärbara datorer och tablets till ett produktbolag med fokus på egenutvecklade produkter och relaterade tjänster. Med organisk och förvärvsdriven tillväxt har verksamheten expanderat från Sverige till resten av Norden, USA, Storbritannien och via partnernätverk i flertalet andra länder, främst inom EU. Kunderna är företrädelsevis försvarsrelaterade, men tillväxt sker även inom exempelvis hälsa (medicinska tillämpningar i krävande miljöer), industriellt (kontroll av drönare) och samhällsviktig infrastruktur (polis, säkerhetstjänst, med mera). Gemensamt för kunderna är behovet av taktisk IT för att kunna genomföra modern verksamhet i krävande miljöer.

Uppdatering 2022-09-12: Genom förvärvet av Handheld Group AB, är MilDef nu även representerat i Australien, Tyskland, Italien, Schweiz och Nederländerna.