Bolagsstyrningsrapport

MilDef är ett svenskt aktiebolag med avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm under juni 2021. Bolaget kommer då lyda under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Den första bolags-styrningsrapporten kommer därvid avges för 2021 under våren 2022.