Koncernledning

Daniel Ljunggren,
CEO

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2023, Executive Vice President (EVP) sedan 2020, Chief Financial Officer (CFO) sedan 2011.

Anställd: 2011

Född: 1980

Utbildning: Master i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad.

Övriga pågående uppdrag:  -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 1 563 115 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Fredrik Persson,
Deputy CEO/CTO

Deputy Chief Executive Officer (Deputy CEO) sedan 2023, Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020.

Anställd: 2012

Född: 1981

Utbildning: Master i radioelektronik och elektromagnetisk fältteori, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för MilDef Products AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 249 600 aktier.

Viveca Johnsson,
CFO

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2023.

Anställd: 2023

Född: 1987

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Divisional CFO för Nederman Group, Division Extraction & Filtration Technology.

Innehav i bolaget: -.


Fredrik Jacobsson,
VP Europe & North America

VP Europe & North America

Anställd: 2007

Född: 1980

Utbildning: Magisterexamen Företagsekonomi vid Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 400 000 aktier.

Karin Svalander,
Chief Legal & Compliance Officer

Chief Legal and Compliance Officer since 2024.

Anställd: 2020

Född: 1978

Utbildning: Jur. kand., Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Invono Fund AB, chefsjurist för Invono AB, och jurist på LRF Konsult.

Innehav i bolaget: 2 447 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Martina Karlsson,
Chief People Officer

Chief People Officer (CPO) sedan 2023.

Anställd: 2023

Född: 1987

Utbildning: Kandidatexamen i Human Resources, Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Divisional HR Manager för Axis Communications AB.

Innehav i bolaget: 1 450 aktier.