Koncernledning

Daniel Ljunggren, CEO

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2023, Executive Vice President (EVP) sedan 2020, Chief Financial Officer (CFO) sedan 2011.

Anställd: 2011

Född: 1980

Utbildning: Master i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad.

Övriga pågående uppdrag:  -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 1 963 115 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Evelina Hedskog, BU Sweden

Head of Business Unit Sweden sedan 2022.

Anställd: 2021

Född: 1981

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan och kandidatexamen i ekonomi, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för MilDef Sweden AB, styrelseledamot i MW Group AB och reservofficer i Flottan (Örlkn).

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Head of Products and Strategy på Saab AB Business Unit Combat Systems and C4I Solutions.

Innehav i bolaget: 3 525 aktier och 30 000 teckningsoptioner.


Per Björnson,
COO

Chief Operating Officer (COO) sedan 2021.

Anställd: 2020

Född: 1978

Utbildning: Officershögskola/
Krigshögskola, IMD Business School.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Chief Business Support Officer för Helsingborgs Hamn AB, Extern firmatecknare i Helsingborgs Hamn Aktiebolag.

Innehav i bolaget: 7 000 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Karin Svalander,
General Counsel

General Counsel sedan 2020.

Anställd: 2020

Född: 1978

Utbildning: Jur. kand., Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Invono Fund AB, chefsjurist för Invono AB, och jurist på LRF Konsult.

Innehav i bolaget: 2 447 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Ola Alfredsson,
CBDO

Chief Business Development Officer (CBDO) sedan 2022.

Anställd: 2020

Född: 1964

Utbildning: Systemingenjör samt Marinens Officershögskola.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ambassadråd, Sveriges Ambassad Washington, USA. Styrelseledamot i PrimeKey Solutions AB.

Innehav i bolaget: 1 621 aktier och 30 000 teckningsoptioner.


Fredrik Persson,
CTO​

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020.

Anställd: 2012

Född: 1981

Utbildning: Master i radioelektronik och elektromagnetisk fältteori, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för MilDef Products AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 579 600 aktier.

Olof Engvall,
IR & Communications 

Head of Investor Relations and Communication sedan 2022.

Anställd: 2022

Född: 1968

Utbildning: Journalistutbildning samt engelska studier vid Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för Engvall Media AB, styrelsesuppleant B & T Juridik AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Head of IR & PR Inwido AB, VD Engvall Media AB.

Innehav i bolaget: 9 500 aktier och 20 000 köpoptioner.

Fredrik Jacobsson,
CSO

Chief Sales Officer (CSO) sedan 2022.

Anställd: 2007

Född: 1980

Utbildning: Magisterexamen Företagsekonomi vid Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 721 600 aktier.