Koncernledning

Björn Karlsson, CEO

Björn Karlsson

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2018.

Anställd: 2015

Född: 1973

Utbildning: Gymnasieingenjör, 4-årig teknisk linje el/data.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 1 551 821 aktier, 549 000 köpoptioner och 30 000 teckningsoptioner.

Daniel Ljungren, EVP/CFO

Daniel Ljungren

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2011, Executive Vice President (EVP) sedan 2020.

Anställd: 2011

Född: 1980

Utbildning: Master i företagsekonomi, Högskolan Kristianstad.

Övriga pågående uppdrag:  -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 2 000 621 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Evelina Hedskog, CBDO

Evelina Hedskog

Chief Business Development Officer (CBDO) sedan 2021.

Anställd: 2021

Född: 1981

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan och kandidatexamen i ekonomi, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för MilDef Sweden AB, styrelseledamot i MW Group AB och reservofficer i Flottan (Örlkn).

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Head of Products and Strategy på Saab AB Business Unit Combat Systems and C4I Solutions.

Innehav i bolaget: 3 525 aktier och 30 000 teckningsoptioner.


Per Björnson,
COO

Per Björnson

Chief Operating Officer (COO) sedan 2020.

Anställd: 2020

Född: 1978

Utbildning: Officershögskola/
Krigshögskola, IMD Business School.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör för MilDef Products AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Chief Business Support Officer för Helsingborgs Hamn AB, Extern firmatecknare i Helsingborgs Hamn Aktiebolag.

Innehav i bolaget: 6 500 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Karin Svalander,
General Counsel

Karin Svalander

General Counsel sedan 2020.

Anställd: 2020

Född: 1978

Utbildning: Jur. kand., Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Invono Fund AB, chefsjurist för Invono AB, och jurist på LRF Konsult.

Innehav i bolaget: 1 847 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Ola Alfredsson,
CCO

Ola Alfredsson

Chief Commercial Officer (CCO), VP Strategic Projects sedan 2020.

Anställd: 2020

Född: 1964

Utbildning: Marinens Officershögskola.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i PrimeKey Solutions AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ambassadråd, Sveriges Ambassad Washington, USA.

Innehav i bolaget: 821 aktier och 30 000 teckningsoptioner.


Fredrik Persson, CTO​

Fredrik Persson

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020.

Anställd: 2012

Född: 1981

Utbildning: Master i radioelektronik och elektromagnetisk fältteori, Lunds Tekniska Högskola

Övriga pågående uppdrag: -.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Innehav i bolaget: 8 000 aktier och 881 600 köpoptioner.