Aktieutdelning

MilDef har som målsättning att dela ut 20–40 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn skall dock tas till behoven för MilDefs långsiktiga utveckling, kapitalstruktur och rådande marknadsförhållanden.