Aktiekapitalets utveckling

Enligt MilDefs bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 6 162 500 kronor och högst 24 650 000 kronor, fördelat på lägst 24 650 000 och högst 98 600 000 aktier. Per dagen för prospektets publicering, 24 maj 2021, uppgick bolagets aktiekapital till 6 164 754,50 kronor fördelat på totalt 24 659 018 aktier.