Hållbart Huvudkontor

Ett hållbart Fort – konstruktionen

Miljöbyggnad är det mest utbredda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige. Om en byggnad är miljöbyggnadscertifierad innebär det att dess miljöegenskaper har bedömts av tredje part. När en byggnad är certifierad belönas den med ett certifikat. Certifieringen gäller så länge byggnadens miljöprestanda upprätthålls, och detta rapporteras till SGBC vart femte år efter certifieringen.

Byggnader bedöms inom områdena energi, inomhusmiljö och material. En byggnads miljöegenskaper avgör om den får betyget brons, silver eller guld. För att uppfylla kriterierna för bronsbehörighet måste det bland annat vara möjligt att visa att alla lagstadgade krav är uppfyllda. För att uppnå en silverklassificering måste byggnaden ha en högre prestanda än vad som behövs för brons. För att uppnå en guldklassificering måste byggnaden ha bästa möjliga prestanda med befintlig teknik.

Gold Certified by the Sweden Green Building Council

Fortet belönas med ett GULD certifikat.

Ett grönt Fort – energieffektivt

En byggnad med Miljöbyggnadscertifiering har en lägre energiförbrukning än genomsnittsbyggnaden. Utöver att kräva mindre energi för värme under årets kallare månader planeras, utformas och byggs även byggnader med Miljöbyggnadscertifiering på ett sätt som begränsar behovet av kyla under sommarens varmaste period. Energi som byggnaden ändå behöver för att fungera kommer i möjliga mån att komma från en förnybar källa, och lokalt producerad energi belönas.

Fortet har 70,3 kW solpaneler installerade på taket och kapaciteten visas i entrén på SolarAdmin-appen.

Ett behagligt Fort – inomhusmiljö

En byggnad med Miljöbyggnadscertifiering släpper in gott om dagsljus och har ett kontrollerat och behagligt inomhusklimat både varma sommardagar och kalla vinternätter. Ventilationen i byggnaden måste vara tillräcklig för att skapa en god och hälsosam inomhusluftkvalitet. Ett fullgott solskydd ska installeras, alternativt ska byggnadens boende eller brukare ha möjlighet att själva installera ett sådant skydd. Ljudnivåerna inomhus mäts och ska uppfylla acceptabla nivåer både vad gäller buller mellan lägenheter och från tekniska installationer och trafik.

Hållbara material

Byggmaterial måste dokumenteras korrekt och de mest skadliga kemikalierna kan inte användas när man bygger från början. När byggnader blir mer komplexa med alltmer olika material som används under hela byggprocessen; du kan känna dig trygg i en byggnad med Miljöbyggnadscertifiering då det alltid kommer att finnas en dokumentation på plats som visar att de material som används innehåller få farliga eller hormonstörande ämnen. När en byggnad med Miljöbyggnadscertifiering utformas görs en livscykelanalys, LCA, på både grunden och ramen för att avgöra vilken nivå av koldioxidekvivalenter som ska genereras.