Styrelse

Jan Andersson,
Styrelsens ordförande

Jan Andersson

Styrelseordförande sedan 2015-2017, 2018 – pågående.

Född: 1959

Utbildning: Civilingenjör i Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i
Addnode Group AB, Entrepenörinvest Sverige AB, TimeZynk AB, Localize Direct AB, Myloc Holding AB och Innovum Invest AB samt styrelseordförande i DH Anticounterfeit AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Styrelseordförande i Fast2 Affärssystem AB.

Aktieinnehav i bolaget
650 000 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

Marianne Trolle,
Styrelseledamot

Marianne Trolle

Styrelseledamot sedan 1998.

Född: 1956

Utbildning: Studier i ekonomi, juridik och ledarskap i Helsingborg.

Övriga pågående uppdrag: Trolle Management AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:-.

Aktieinnehav i bolaget
2 853 552 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: –.

Berndt Grundevik,
Styrelseledamot

Berndt Grundevik

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1956

Utbildning: Försvarshögskolan.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Top Level AB och medlem av SBBs advisory board.

Tidigare uppdrag senaste fem åren: -.

Aktieinnehav i bolaget:
2 372 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens utskott: –.


Christian Hammenborn
Styrelseledamot

Christian Hammenborn

Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1965

Utbildning: Jur.kand., Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hammenborn Advokatbyrå AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Prokurist Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag.

Innehav i bolaget: 821 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Charlotte Darth
Styrelseledamot

Charlotte Darth

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag: Unipug AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Verkställande direktör i Affecto Sweden AB, verkställande direktör Readsoft Sverige AB, styrelseledamot i Intervalor AB, styrelseledamot i Binero Group AB (publ) samt verkställande direktör i Binero Group AB (publ).

Innehav i bolaget: 821 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Lennart Pihl,
Styrelseledamot

Lennart Pihl

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1950

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:  Styrelseordförande i Midway Holding AB, Myloc Holding AB, Bertex Mail AB, ALG Holding AB och Nordic Vehicle AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Styrelseordförande i Green Cargo AB, Nordic Room Improvement Holding AB, INGAPE AB och HXH International AB. Styrelseledamot i
Advenica AB, Avega Group AB och Poolia AB.

Innehav i bolaget: 821 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.