Styrelse

Björn Karlsson,
Styrelsens ordförande

Styrelseordförande sedan 2023.

Född: 1973

Utbildning: Gymnasieingenjör.

Övriga pågående uppdrag
VD och styrelseordförande Simplexor AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
VD & Koncernchef MilDef Group AB. Styrelseledamot i SOFF (Säkerhets och Försvarsföretagen).

Aktieinnehav i bolaget
890,821 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

Jan Andersson,
Styrelseledamot

Jan Andersson

Styrelseledamot sedan 2023. Styrelseordförande 2015 – 2017, 2018 – 2023.

Född: 1959

Utbildning: Civilingenjör i Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i
Addnode Group AB, Entrepenörinvest Sverige AB, TimeZynk AB, Localize Direct AB, Myloc Holding AB och Innovum Invest AB samt styrelseordförande i DH Anticounterfeit AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Styrelseordförande i Fast2 Affärssystem AB.

Aktieinnehav i bolaget
650 000 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: Medlem i ersättningsutskottet.

Marianne Trolle,
Styrelseledamot

Marianne Trolle

Styrelseledamot sedan 1998.

Född: 1956

Utbildning: Studier i ekonomi, juridik och ledarskap i Helsingborg.

Övriga pågående uppdrag: Trolle Management AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:-.

Aktieinnehav i bolaget
2 853 552 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: –.


Christian Hammenborn,
Styrelseledamot

Christian Hammenborn

Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1965

Utbildning: Jur.kand., Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hammenborn Advokatbyrå AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Prokurist Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag.

Innehav i bolaget: 821 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Charlotte Darth,
Styrelseledamot

Charlotte Darth

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Worldfavor AB, styrelseordförande i Engage Group, styrelseledamot i Fondia Oyj samt i Relation & Brand AB, ägare Unipug AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Verkställande direktör i Binero Group AB (publ), Verkställande direktör i Affecto Sweden AB,
styrelseledamot i Binero Group AB (publ) och Intervalor AB.

Innehav i bolaget: 821 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Lennart Pihl,
Styrelseledamot

Lennart Pihl

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1950

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:  Styrelseordförande i Midway Holding AB, Myloc Holding AB, Bertex Mail AB, ALG Holding AB och Nordic Vehicle AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Styrelseordförande i Green Cargo AB, Nordic Room Improvement Holding AB, INGAPE AB och HXH International AB. Styrelseledamot i
Advenica AB, Avega Group AB och Poolia AB.

Innehav i bolaget: 821 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: Ordförande i revisionsutskottet.


Bengt-Arne Molin, 
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.

Född: 1958

Utbildning: Doktorsexamen i elektronik vid Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Lumeo Technology AB och Katam Technologies AB samt styrelseledamot i Meltspot AB, Auricula AB och Generic Sweden AB.

Tidigare uppdrag senaste fem åren:
Grundare och VD BA Molin AB, senior advisor samt styrelsearbete i högteknologiska tillväxtföretag.

Innehav i bolaget: –

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

Styrelsens utskott: –