Finansiell kalender

10 februari
2022
CET 08:00

Bokslutskommuniké 2021

Vecka 15
2022

Årsredovisning 2021

28 april
2022
CET 08:00

Delårsrapport Q1 2022

12 maj
2022

Årsstämma 2022

28 juli
2022
CET 08:00

Delårsrapport Q2 2022

27 oktober
2022
CET 08:00

Delårsrapport Q3 2022