Finansiell kalender

08 februari
2024
CET 08:00

Bokslutkommuniké Q4
januari-december 2023

26 april
2024
CET 08:00

Delårsrapport Q1
januari-mars 2024

23 maj
2024

Årsstämma 2024

25 juli
2024

Delårsrapport Q2
januari-juni 2024