Finansiell kalender

28 juli
2022
CET 08:00

Delårsrapport Q2 2022

27 oktober
2022
CET 08:00

Delårsrapport Q3 2022

9 februari
2023
CET 08:00

Bokslutskommuniké
januari-december 2022

27 april
2023
CET 08:00

Delårsrapport Q1
januari-mars 2023