Finansiell kalender

27 oktober
2022
CET 08:00

Delårsrapport Q3 2022

9 februari
2023
CET 08:00

Bokslutskommuniké
januari-december 2022

5 maj
2023
CET 08:00

Delårsrapport Q1
januari-mars 2023

25 maj
2023
CET 16:00

Årsstämma 2023