Årsstämma 2024 i MilDef Group AB (publ)

Årsstämma i MilDef Group AB (publ) torsdagen den 23 maj 2024 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

DokumentPDF för nedladdning
Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)Hämta PDF
Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i MilDef Group AB (publ)Hämta PDF
Fullmakt årsstämma 2024Hämta PDF
Revisorsyttrande ABL 8 kap. 54 §Hämta PDF
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABLHämta PDF
BolagsstyrningsrapportHämta PDF
ErsättningsrapportHämta PDF
HållbarhetsrapportHämta PDF
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissionHämta PDF
Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareHämta PDF