MilDef tecknar strategiskt hårdvarukontrakt i Estland värt 53 MSEK

Kontraktet avser integration av MilDefs taktiska IT-hårdvara i ett estniskt försvarsprojekt avseende pansarfordon. Detta är ett samarbete med en lokal estnisk partner och den största ordern hittills för MilDef på den estniska marknaden, därför strategiskt viktig. Leveranserna inleds 2024.

Upphandlingen omfattar över 400 enheter av MilDefs skräddarsydda servrar, switchar, routrar och mediekonverterare. IT-lösningar för de tuffaste förhållandena och mest utmanande miljöerna, som förhindrar att information avbryts, avlyssnas eller störs ut.

– Förutom att det är den enskilt största order som hittills landat på den estniska marknaden är det också ett kontrakt som materialiserades snabbare än vi förväntat oss. Brådskan innebar att fordonstillverkaren tidigarelade sina leveranser till slutkunden och följaktligen tidigareläggs MilDefs leverans, säger Daniel Ljunggren, VD och koncernchef för MilDef Group.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 09:00 CET.