Pressmeddelande

MilDef rekryterar VP Nordics och stärker koncernledningen

Regulatorisk information

MilDef har beslutat att rekrytera Magnus Hagman som Vice President Nordics. Magnus har både en gedigen branscherfarenhet och en väl dokumenterad kompetens inom internationell affärsutveckling och försäljning. Han kommer närmast från en roll som försäljnings- och marknadschef på Carmenta där han varit verksam sedan 2022. Innan dess var Magnus anställd i olika roller inom försvarsbolaget SAAB under tio år. Magnus Hagman kommer ingå i bolagets koncernledning och rapportera direkt till VD. Han tillträder sin tjänst senast den 16 september 2024.

Läs mer

Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Läs mer

MilDefs Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023 är publicerad

Regulatorisk information

MilDefs Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2024

Regulatorisk information

DÄMPAD ORDERINGÅNG – FORTSATT GODA MARKNADSUTSIKTER

Läs mer

Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

Läs mer