Pressmeddelande

MilDefs Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023 är publicerad

Regulatorisk information

MilDefs Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2024

Regulatorisk information

DÄMPAD ORDERINGÅNG – FORTSATT GODA MARKNADSUTSIKTER

Läs mer

MilDef tecknar strategiskt hårdvarukontrakt i Estland värt 53 MSEK

Övriga nyheter

Kontraktet avser integration av MilDefs taktiska IT-hårdvara i ett estniskt försvarsprojekt avseende pansarfordon. Detta är ett samarbete med en lokal estnisk partner och den största ordern hittills för MilDef på den estniska marknaden, därför strategiskt viktig. Leveranserna inleds 2024.

Läs mer

MilDef vinner tilläggsaffärer från BAE Systems Bofors värda 52 MSEK

Övriga nyheter

Efter det i februari ingångna ramavtalet med BAE Systems Bofors har nu tilläggsordrar undertecknats gällande stryktålig hårdvara till artillerisystemet Archer. Beställningarna omfattar IT-utrustning såsom displayer, datorer och switchar, till ett värde av 52 MSEK. Leveranser sker med start 2025.

Läs mer

MilDefs dotterbolag Handheld vinner avtal om teknik för nanodrönare värt 69 MSEK

Övriga nyheter

Handheld har fått i uppdrag att leverera ett stort antal operatörsdatorer för nanodrönare. Kunden är en global försvarskoncern, baserad i USA, som levererar nanodrönare för militär övervakning. Avtalet är en följdorder på det utvecklingsuppdrag som annonserades i juli 2023 och ordervärdet uppgår till 69 MSEK, med tillväxtpotential när leveranser av tillkommande kvantiteter påbörjas. Leveranser sker 2025 – 2026.

Läs mer