MilDef vinner order värd 69 MSEK för leverans av taktisk IT till svensk kund

I samband med leverans av ersättningsteknik och modernisering av ett svenskt försvarssystem har MilDef fått förtroendet att leverera ruggade datorer, switchar och displayer. Ordervärdet uppgår till 69 MSEK med leveranser 2023-2025.

MilDefs avtal med en partner i försvarsindustrin rör utveckling och leverans av produkter för taktisk kommunikation och förstärkt cyberförsvar. Samarbetet avser utvecklingsarbete samt leverans av en större volym hårdvara. Moderniseringen av det aktuella försvarssystemet innebär att äldre teknik ersätts med MilDefs produkter, som del av systemets effekthöjning. Varje system utrustas med ett flertal 19/2 datorer, switchar, panel PC samt ruggade laptops.

– MilDef och många andra försvarsföretag växlar upp sin samverkan. Detta samarbete kombinerar två svenska försvarsföretag som är specialister inom sina respektive områden. MilDef får förtroendet att bidra med vår spetskompetens; att leverera framtidssäkrade IT-system som stärker skyddet av vårt samhälle, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

Av sekretesskäl och nationell säkerhet får kundens namn inte offentliggöras.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2023 kl. 09:00 CET.