MilDefs årsredovisning för 2021 är publicerad

MilDefs årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

MilDef’s Annual Report for 2021 is published

MilDef’s Annual Report for 2021 has been published and is now available on MilDef’s website. On the website, a printed version of the Annual Report can be ordered, in Swedish and English.

MilDef vinner ordrar från BAE Systems Hägglunds

BAE Systems Hägglunds, en världsledande utvecklare och leverantör av bandgående fordon för försvar och räddningstjänster, har gett MilDef förtroendet att leverera kommunikationsutrustning till ett sammanlagt ordervärde av 18 MSEK. Leveranserna sker med start 2022.

MilDef wins orders from BAE Systems Hägglunds

BAE Systems Hägglunds, a world-leading developer and supplier of tracked vehicles for defence and emergency services, has given MilDef the confidence to deliver communications equipment with a total order value of SEK 18 million. Deliveries will take place starting in 2022.