MilDef vinner systemintegrationskontrakt med Försvarets materielverk, värt 25 MSEK

MilDef har vunnit ett nytt, stort uppdrag inom ramen för befintligt avtal gällande integration av taktisk IT till svenska Försvarsmakten. Värdet av system-integrationen är 25 MSEK, varav 15 MSEK levereras under 2022 och återstoden 2023.

Försvarets materielverk, FMV, upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. MilDef har samarbetat med FMV sedan 1997 kring Taktisk IT och ytterligare fördjupat samarbetet efter förvärvet av Defcon Solutions AB 2021, numera MilDef Integration Sweden AB.

– Vi är stolta över att kunna leverera helhetslösningar inom taktisk IT till kunder som i allt högre utsträckning kräver systemövergripande sammanhang i sina uppdrag. MilDef levererar här projektledning, konstruktion, mekanik och installation av system som gör verklig skillnad i fält. Kontraktet påvisar återigen att våra kvalificerade förmågor vinner kundernas förtroende, säger Björn Karlsson, VD MilDef.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 10:00 CET.