MilDef vinner affär med FMV gällande nytt ledningssystem för trossbåtar

MilDefs svenska integrationsverksamhet har vunnit ett treårigt avtal för att digitalisera ett av amfibiekårens stödfartyg, så kallad lätt trossbåt. Uppdraget sker inom det större ramavtal som MilDef tecknade med Försvarets Materielverk 2022. Sammanlagt ska ledningssystem uppgraderas och installeras i sexton båtar till ett värde av 37 MSEK.

MilDef har sedan tidigare designat, konfigurerat och installerat såväl egen hårdvara som övriga stödsystem som del i moderniseringen av svenska fartyg och stridsbåtar. Nu har FMV återigen gett MilDef förtroendet att konstruera och installera den hårdvara som krävs av moderna stridsledningssystem. Lätt trossbåt är ett av amfibiekårens stödfartyg och under en treårsperiod ska MilDef hantera moderniseringen av sammanlagt sexton enheter. Uppdraget bygger vidare på ett prototypsystem vilket nyligen testats under den militära storövningen Aurora 2023, och inleds omgående.

– Med tidigare erfarenheter av att designa, konfigurera och installera världsledande datorkraft för den svenska marinen är vi stolta över att spela en viktig roll i förmågeutvecklingen till sjöss. Detta kontrakt är ytterligare ett bevis på MilDefs bidrag i Försvarsmaktens tillväxt, säger Daniel Ljunggren, VD MilDef Group

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2023 kl. 09:00 CET.