MilDef signs additional order for British Army MIV programme, worth 70 MSEK

MilDef has received an extension to the previous order from Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) to provide Generic Vehicle Architecture (GVA) compliant Crewstation PCs, Servers and Ethernet Switches for the British Army Mechanized Infantry Vehicle (MIV) programme. Deliveries will take place 2023-2030.

MilDef förvärvar Handheld Group och ökar tempot i strategin för lönsam tillväxt

MilDef har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget Handheld Group AB (”Handheld”), specialiserat inom produktsegmentet ruggade datorer och med en internationell kundkrets. Förvärvet ökar tempot i MilDefs strategi för lönsam tillväxt, adderar ett kompletterande produktsegment, breddar kundbasen samt stärker MilDefs internationella fotavtryck, inklusive ökad marknadsnärvaro på prioriterade marknader, såsom USA och Tyskland.

MilDef acquires Handheld Group and accelerates the pace in the strategy for profitable growth

MilDef has entered into an agreement to acquire all shares in the company Handheld Group AB (“Handheld”), specialised within the product segment rugged computers for an international customer base. The acquisition accelerates the pace in MilDef’s strategy for profitable growth, adding a complementary product segment, broadening the customer base as well as strengthening MilDef’s international

MilDef uppgraderar sitt finansiella tillväxtmål

Som en följd av försvarsmarknadens utveckling i kombination med MilDefs positionering och framtidsutsikter höjer bolagets styrelse tillväxtmålet från minst 15% per år till minst 25% per år.

MilDef upgrades its financial growth target

As a consequence of the defense market’s development in combination with MilDef’s positioning and future potential, the company’s board raises the growth target from at least 15% per year to at least 25% per year.