MilDef tar ytterligare order till den brittiska arméns MIV program, värt 70 MSEK

MilDef har fått en utökad order från Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) för att tillhandahålla Generic Vehicle Architecture (GVA) kompatibla besättningsstationsdatorer, servrar och switchar för den brittiska arméns mekaniserade infanterifordon (MIV).  Leveranserna kommer att ske 2023-2030.

2020 fick MilDef en omfattande order till arméprogrammet, värd cirka 24 miljoner pund, med potential att utrusta ytterligare 100 fordon. Den nya ordern har nu undertecknats och innebär leverans av MilDefs breda teknikportfölj för taktisk IT, anpassad för MIV-kraven. Totalt kommer MilDef att leverera över 5 000 enheter under programmets livstid.

– MilDef är stolta över att tillsammans med RBSL kunna leverera högpresterande produkter till ett av det brittiska försvarsministeriets strategiska fordonsprogram. MilDef fortsätter sin expansion inom den brittiska försvarsindustrin och kontraktet är ett exempel på ett starkt förtroende för MilDef. Utökningen av kontraktet påskyndar också MilDefs planer på att växa det brittiska produktionsteamet och vårt bidrag till jobbskapande i Storbritannien, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

Programmet omfattar så kallade Boxer-fordon med en livslängd på över 30 år och kommer att spela en viktig roll i den brittiska arméns moderniseringsprogram Future Soldier samt säkerställa kompatibilitet med Nato-allierade.

MilDef kommer att tillverka komponenterna vid sin brittiska anläggning i Cardiff, som färdigställdes 2022. MilDefs så kallade ”Made in UK” satsning bidrar till de miljontals pund investeringar som görs inom hela industrin i utbildning och utrustning inom MIV-programmet, vilket ökar produktiviteten i hela den brittiska leveranskedjan. Initialt skapas sex heltidsanställningar som ett resultat av satsningen och MIV-uppdraget, varav hälften utgörs av tekniska lärlingsroller. Den nya anläggningen hjälper även till att upprätthålla adderande arbetsplatser som tillhandahålls av externa leverantörer.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 kl. 11:00 CET. Denna order inkom under det tredje kvartalet 2022 och är inkluderad i orderboken per den 30 september 2022.