MilDef får beställning värd 50 MSEK för prototyper till digitalisering av en armé

I augusti 2022 kommunicerade MilDef ett 20-årigt ramavtal värt 2,8 miljarder kronor, med en icke namngiven försvarsmakt i ett europeiskt Nato-land. Nu har de första beställningarna på avtalet lagts för att bidra till digitaliseringen av landets armé. Ordervärdet på denna initiala affär uppgår till cirka 50 MSEK med leveranser under perioden 2023-2024.

MilDef wins SEK 50 million order for prototypes to digitalize an army

In August 2022, MilDef announced a 20-year framework agreement worth SEK 2.8 billion, with an unnamed defense force of a European NATO country. Now the first order has been placed for the contract to help digitalize the country’s army. The order value in this initial contract is approximately MSEK 50 with deliveries over the period 2023-2024.

MilDef opens subsidiary in Denmark for accelerated expansion

To further strengthen MilDef’s position in Denmark, MilDef Denmark is now established. The subsidiary will be headed by Claus Larsen, most recently Country Manager for Atos Denmark, specialized in defense and security and with 20 years of service as a reserve officer.

MilDef startar dotterbolag i Danmark för accelererad expansion

För att ytterligare förstärka MilDefs position i Danmark etableras nu MilDef Danmark. Dotterbolaget kommer att ledas av Claus Larsen, närmast Country Manager för Atos Danmark, specialiserad på försvar och säkerhet samt med 20 års tjänstgöring som reservofficer.