MilDef får beställning värd 50 MSEK för prototyper till digitalisering av en armé

I augusti 2022 kommunicerade MilDef ett 20-årigt ramavtal värt 2,8 miljarder kronor, med en icke namngiven försvarsmakt i ett europeiskt Nato-land. Nu har de första beställningarna på avtalet lagts för att bidra till digitaliseringen av landets armé. Ordervärdet på denna initiala affär uppgår till cirka 50 MSEK med leveranser under perioden 2023-2024.

Ordern omfattar prototyputveckling och systemdesign med fokus på digitalisering, infrastruktur och säkerhet. Ett tiotal nya produkter inom MilDefs 19”/2®-segment utvecklas med fokus på datorer och fordonsnätverk. MilDef ansvarar för hela den ruggade infrastrukturen i den aktuella fordonsflottan.

MilDef kommer att leverera nästa generation av taktisk IT för att ge en helt ny nivå av teknologiskt övertag till denna Nato-nation. Vi skapar tillsammans med försvarskunden en ledande systemdesign som kan replikeras bland andra nationer som söker framtidssäker digitalisering. Denna order är en milstolpe i vår ambition att leverera modernisering och Nato-interoperabilitet. Beställningen utgör starten av detta omfattande och mångåriga projekt, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

Det är för att underlätta den omfattande uppgraderingen av taktisk IT integrerad i en helt ny flotta av militära fordon som denna statliga organisation vänt sig till MilDef för ett komplett utbud av leveranser inom hårdvara, programvara, integration och livscykeltjänster. Motparten kan inte avslöjas på grund av nationell säkerhet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 09:00 CET.