MilDef startar dotterbolag i Danmark för accelererad expansion

För att ytterligare förstärka MilDefs position i Danmark etableras nu MilDef Danmark. Dotterbolaget kommer att ledas av Claus Larsen, närmast Country Manager för Atos Danmark, specialiserad på försvar och säkerhet samt med 20 års tjänstgöring som reservofficer.

MilDefs lösningar för Taktisk IT och digitalisering av försvaret, myndigheter och kritisk infrastruktur säljs till över 80 länder och bolaget har idag dotterbolag i tio länder. Nu adderas Danmark till kartan, en strategisk plattform för MilDefs expansion med egna dotterbolag.

– I takt med ett ökat fokus på upprustningen av de nordiska försvarssystemen accelereras vår närvaro i Danmark. Satsningen signalerar att de nordiska ländernas djupa samarbete har stark industriell förankring hos oss. Vår danska verksamhet kommer att ledas av Claus Larsen som har en gedigen bakgrund av affärsutveckling inom försvar och säkerhet jämte en aktiv karriär som reservofficer. Utöver lokal förmåga att leverera taktisk IT till kunder ser vi också möjligheter till värdeskapande förvärv i Danmark, säger Björn Karlsson, VD MilDef.

MilDef Danmark etableras i Q1 2023.

– Med erfarenheter av att skapa förstärkta förmågor inom totalförsvar och säkerhet, mot såväl danska som globala kunder, ser jag fram emot att bli MilDefs spjutspets i Danmark. Kombinationen av en professionell säljkarriär parat med militär tjänstgöring har gett mig djup förståelse för de förmågebehov som nu behöver lösas inom den danska Försvarsmakten. Med MilDefs breda erbjudande av digitalisering ser jag att vi kommer att spela en strategisk viktig roll i Danmark under många år framöver, säger Claus Larsen, försäljningschef MilDef Danmark

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2023 kl. 09:00 CET.