Pressmeddelande

MilDef vinner affär i Sverige värd 23,5 MSEK

MilDef Group AB har genom dotterbolaget Defcon Solutions AB vunnit en integrationsaffär i Sverige. Med leverans av kompletta utbildningssystem till FMV och Försvarsmakten under 2022 fortsätter MilDef att bidra till digitalisering och modernisering.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Gårdagens delårsrapport är bifogad detta pressmeddelande samt finns på MilDefs hemsida (https://investors.mildef.com/wp-content/uploads/2021/08/MilDef_Q2_2021.pdf). Den digitala presskonferensen där rapporten kommenteras finns tillgänglig som video på hemsidan samt via denna länk (https://youtu.be/9LIj8jOuzZ0). Underlaget som presskonferensen baseras på finns tillgängligt på hemsidan samt via denna länk (https://investors.mildef.com/wp-content/uploads/2021/08/Interim-report-Q2-2021_LOW.pdf). ”Vi tackar alla som följer MilDef och som har visat intresse för rapporten. Det är…

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Höjdpunkter Q2 2021 · Orderingången ökade med 38 procent till 181,7 MSEK (131,5). · Orderstocken ökade med 180 procent till 634,0 MSEK (226,8). · Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 81,3 MSEK (51,0). · Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (32). · Justerad EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-3,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -2,8 procent…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport för perioden januari – juni 2021

MilDef bjuder in investerare, analytiker och media till en digital presentation och frågestund onsdagen den 4 augusti, klockan 11:00 CEST, där VD Björn Karlsson och EVP/CFO Daniel Ljunggren presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Läs mer