Pressmeddelande

MilDefs årsredovisning för 2021 är publicerad

Regulatorisk information

MilDefs årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs Q1 kvartalsrapport 2022, den 28 april

Övriga nyheter

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT-, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar kvartalsrapport för det första kvartalet 2022, den 28 april kl. 08:00.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

Läs mer

MilDef vinner systemintegrationskontrakt med Försvarets materielverk, värt 25 MSEK

Övriga nyheter

MilDef har vunnit ett nytt, stort uppdrag inom ramen för befintligt avtal gällande integration av taktisk IT till svenska Försvarsmakten. Värdet av system-integrationen är 25 MSEK, varav 15 MSEK levereras under 2022 och återstoden 2023.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk information

Utmanande fjärde kvartal, fortsatt positiva marknadsutsikter

Läs mer