Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari – december 2022

Regulatorisk information

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT TROTS LEVERANSFÖRSKJUTNINGAR

Läs mer

Inbjudan till presentation om MilDefs bokslutskommuniké och rapport för Q4 2022, den 9 februari

Övriga nyheter

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT-, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2022, den 9 februari kl. 08:00.

Läs mer

MilDef får beställning värd 50 MSEK för prototyper till digitalisering av en armé

Övriga nyheter

I augusti 2022 kommunicerade MilDef ett 20-årigt ramavtal värt 2,8 miljarder kronor, med en icke namngiven försvarsmakt i ett europeiskt Nato-land. Nu har de första beställningarna på avtalet lagts för att bidra till digitaliseringen av landets armé. Ordervärdet på denna initiala affär uppgår till cirka 50 MSEK med leveranser under perioden 2023-2024.

Läs mer

MilDef startar dotterbolag i Danmark för accelererad expansion

Övriga nyheter

För att ytterligare förstärka MilDefs position i Danmark etableras nu MilDef Danmark. Dotterbolaget kommer att ledas av Claus Larsen, närmast Country Manager för Atos Danmark, specialiserad på försvar och säkerhet samt med 20 års tjänstgöring som reservofficer.

Läs mer

MilDef aviserar leveransförseningar under fjärde kvartalet

Övriga nyheter

Som tidigare kommunicerats finns det tidsproblem i försörjningskedjorna av främst halvledarkomponenter till MilDefs hårdvaruportfölj. Under det fjärde kvartalet beräknas cirka 60-70 MSEK av orderboken med leveransplaner för innevarande kvartal skjutas till Q1 och Q2 2023. Inga affärer förloras på grund av detta, men omsättning och vinst blir negativt påverkade under fjärde kvartalet och positivt påverkade första halvåret 2023.

Läs mer