MilDef expanderar sin lokalkapacitet inom svenska integrationstjänster

För att möta växande efterfrågan av integrationstjänster på den svenska marknaden expanderar MilDef sin lokalkapacitet i Stockholmsregionen. Nybygget av en verksamhetsanpassad fastighet på drygt 6 000 kvadratmeter kontors-och produktionsyta fyrdubblar MilDefs kapacitet inom integrationstjänster och öppnar för större uppdrag. Byggstart beräknas till hösten 2024 och inflyttning ett år senare.

MilDefs tillväxt inom integrationstjänster har lett till att verksamheten vuxit ur sin befintliga produktionsyta norr om Stockholm. Befintliga verksamhetslokaler begränsar fortsatt expansion varför MilDef har avtalat med fastighetsutvecklaren LEJE Fastigheter AB om uppförandet av en ny kontors- och produktionsanläggning i Rosersberg. Den nya fastigheten kommer att erbjuda MilDef verksamhetsanpassade produktionslokaler och kontor. Allt med högsta fokus på verksamhetens behov och medarbetarnas arbetsmiljö.
 

    Efter lanseringen av vår moderna kontors- och produktionsanläggning i Helsingborg och fjolårets öppning av en monteringsanläggning i Cardiff, har nu turen kommit till vår växande integrationsverksamhet i Stockholmsregionen. Här skapas verksamhetslokaler som är väl anpassade för en effektivare produktion samtidigt som de erbjuder en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Helt enkelt en språngbräda för fortsatt acceleration på vår tillväxtresa och utan tvekan en ny milstolpe för MilDef, säger Daniel Ljunggren, VD och Koncernchef MilDef.

 

  Det känns fantastiskt att flytta till verksamhetsanpassade lokaler och samla all produktionspersonal under ett tak. Med en fyrdubblad produktionsyta har vi möjlighet att ta större och mer avancerade uppdrag i Sverige, i en lokal anpassad för befintlig och framtida verksamhet, säger Carl Runemar, Chef affärsområde Sverige/Finland.

Med satsningen på en ny kontors- och produktionsfastighet skapas ett naturligt nav för den del av verksamheten som jobbar gentemot den svenska marknaden. Platsen är vald utifrån tillgång till såväl motorväg och flyg som kollektivtrafik. Den nya rörelsefastigheten är också ett led i att konsolidera bolagets hyreslokaler i Stockholmsregionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2024 kl. 09:00 CET.