Save the date – MilDef arrangerar kapitalmarknadsdag 17 september 2024

MilDef bjuder in till kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media, den 17 september. Programmet startar klockan 9.00 på At Six i Stockholm och avslutas med lunch för de närvarande vid 12-tiden.

Representanter från MilDefs koncernledning med VD och koncernchef Daniel Ljunggren i spetsen kommer att berätta om MilDefs utveckling och strategier för fortsatt tillväxt.

Under programmet kommer koncernledningen beskriva MilDefs position i försvarsteknikdomänen, produktportfölj, försäljningsstrategi, branschtrender och finansiell ställning.

Presentationerna hålls på engelska. Programmet avslutas med en frågestund och därefter en lunch med MilDefs koncernledning.

Kapitalmarknadsdagen arrangeras på At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Om eventet blir fullbokat kommer aktieägare ges förtur att delta. En inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på MilDefs hemsida.

OBS – Detta utskick är endast för ”save the date”. Anmälningsfunktion öppnas upp i samband med nytt utskick efter sommaren.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 09:00 CET.