Pressmeddelande

MilDef tecknar sjuårigt ramavtal med FMV och Försvarsmakten

Regulatorisk information

När MilDef nu tecknar ytterligare ett avtal med Försvarets materielverk och Försvarsmakten är det bolagets mest heltäckande ramavtal hittills. Avtalet gäller hela MilDefs bredd av produkter inom såväl hård- som mjukvara samt tjänster. Förväntat värde på leveranser bedöms uppgå till cirka 870 MSEK över kontraktsperioden.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2022

Regulatorisk information

STARKT FÖRSTA KVARTAL, KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE MARKNADSUTSIKTER

Läs mer

MilDefs årsredovisning för 2021 är publicerad

Regulatorisk information

MilDefs årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs Q1 kvartalsrapport 2022, den 28 april

Övriga nyheter

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT-, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar kvartalsrapport för det första kvartalet 2022, den 28 april kl. 08:00.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

Läs mer