MilDef vinner cybersäkerhetsaffär värd 97 MSEK

Clavister, ledande inom europeisk cybersäkerhet för verksamhetskritiska applikationer, har beställt MilDefs hårdvara till ett värde av 97 MSEK. Ordern följer en tidigare prototypbeställning avseende kundanpassad och stryktålig nätverksutrustning. Produkten utgör en del av Clavister Cyber Armour, ett integrerat cybersäkerhetssystem för försvarsplattformar. Leveranser sker 2024-2029.

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som skyddar komplexa digitala verksamheter. I det aktuella projektet har MilDef och Clavister samutvecklat den kombinerade hård- och mjukvarulösningen för användning i ledande fordonsplattformar, tillverkade av en global aktör.

– Samarbetet är ett utmärkt exempel på ett samnordiskt utvecklingsarbete inom hård- och mjukvara. Korsningen av vår unikt robusta hårdvara och Clavisters ledande mjukvara skapar bästa möjliga förutsättningar för nästa nivå av cybersäkerhet. Vi är stolta över att tillsammans bidra till moderniseringen av det europeiska försvaret, säger Daniel Ljunggren, CEO MilDef.
 

– Clavister och MilDef bygger samarbetet på en lång och stark relation där cybermjukvara möter robust hårdvara. I tider av ökad digitalisering av försvarsmakterna finns det ett tydligt behov av väsentligt ökad cybersäkerhet. För oss är MilDef den perfekta partnern i arbetet med att rusta framtidens försvarsförmåga, säger John Vestberg, VD Clavister.

Produktlösningen är en del av Cyber Armour-systemet och uppfyller utökade krav från kunderna. Den nya produkten är en kraftfull, militärklassad säkerhetsgateway som är utformad för att utgöra en integrerad del av elektronik- och kommunikationsstrukturen i högt digitaliserade försvarsplattformar.

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21, december 2023 kl.16.40 CEST.