Valberedning inför årsstämman 2024

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts:

  • Johan Ståhl, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i MilDef
  • Björn Karlsson, styrelseordförande i MilDef

Information om valberedningens arbete finns på MilDefs webbplats Valberedning – MilDef Investors.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta genom e-post till valberedning@mildef.com eller brev till MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079,
S-250 22
Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2024 bör sådana vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024.

MilDefs årsstämma kommer att hållas i Helsingborg den 23 maj 2024.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 kl. 09:00 CET.