Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Höjdpunkter Q2 2021 · Orderingången ökade med 38 procent till 181,7 MSEK (131,5). · Orderstocken ökade med 180 procent till 634,0 MSEK (226,8). · Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 81,3 MSEK (51,0). · Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (32). · Justerad EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-3,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -2,8 procent…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport för perioden januari – juni 2021

MilDef bjuder in investerare, analytiker och media till en digital presentation och frågestund onsdagen den 4 augusti, klockan 11:00 CEST, där VD Björn Karlsson och EVP/CFO Daniel Ljunggren presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Läs mer

Komplettering av tidigare pressmeddelande om förvärv av Defcon Solutions AB

I det pressmeddelande MilDef distribuerade 16:00 CEST igår, den 20 juli 2021, ”MilDef förvärvar Defcon Solutions AB”, saknades angivelse avseende förvärvets köpeskilling. Korrekt information följer nedan. Den initiala köpeskillingen omfattar 160 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Under perioden 2021-2023 kan upp till 40 MSEK i tilläggsköpeskilling adderas, baserat på överenskomna finansiella mål. Defcon förväntas…

Läs mer

MilDef förvärvar Defcon Solutions AB

MilDef Group AB (”MilDef”) tar ytterligare steg på sin tillväxtresa genom att förvärva Defcon Solutions AB (“Defcon”). Genom förvärvet växer MilDef sin närvaro på den svenska marknaden och breddar sitt tjänsteutbud.  

Läs mer