Pressmeddelande

MilDef förvärvar Handheld Group och ökar tempot i strategin för lönsam tillväxt

Regulatorisk information

MilDef har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget Handheld Group AB (”Handheld”), specialiserat inom produktsegmentet ruggade datorer och med en internationell kundkrets. Förvärvet ökar tempot i MilDefs strategi för lönsam tillväxt, adderar ett kompletterande produktsegment, breddar kundbasen samt stärker MilDefs internationella fotavtryck, inklusive ökad marknadsnärvaro på prioriterade marknader, såsom USA och Tyskland.

Läs mer

MilDef uppgraderar sitt finansiella tillväxtmål

Regulatorisk information

Som en följd av försvarsmarknadens utveckling i kombination med MilDefs positionering och framtidsutsikter höjer bolagets styrelse tillväxtmålet från minst 15% per år till minst 25% per år.

Läs mer

MilDef tecknar 20-årigt ramavtal med en Nato-nation värt 2,8 miljarder kronor

Regulatorisk information

MilDef, en global leverantör av taktisk IT, har tecknat ett 20-årigt strategiskt ramavtal med försvarsmakten i ett europeiskt Nato-land, för att modernisera och digitalisera landets försvarsmakt. Motparten kan inte avslöjas på grund av nationell säkerhet. Ramavtalet är det i särklass största hittills för MilDef, uppskattat till SEK 2,8 miljarder över 20 år.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk information

Finansiell utveckling Q2 2022 Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 118,5 MSEK (81,3). Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (48). Justerad EBITDA uppgick till -9,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,1 procent (-2,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 MSEK (-10,5) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,4). Orderingången ökade med 41 procent till 256,4 MSEK

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs Q2 kvartalsrapport 2022, den 28 juli

Övriga nyheter

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022, den 28 juli kl. 08:00.

Läs mer