MilDefs VD säljer aktier – kvarstår som större långsiktig aktieägare

MilDefs VD Daniel Ljunggren har sålt 400 000 aktier i MilDef Group AB (publ).

Daniel Ljunggren sålde den 9e februari 400 000 aktier i MilDef till ett värde om 27,4 miljoner kronor.  Försäljningen är hans första efter börsintroduktionen av MilDef i juni 2021 och motsvarar cirka 20 procent av Daniel Ljunggrens aktieinnehav i MilDef. Efter försäljningen uppgår Daniel Ljunggrens ägande i MilDef till cirka 1,6 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 3,9 procent av aktierna i MilDef. Daniel Ljunggren kvarstår därmed som en större långsiktig aktieägare i MilDef.

– Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i MilDef av privatekonomiska skäl. Majoriteten av mitt ägande i bolaget kvarstår och mitt kvarvarande innehav i MilDef är fortsatt min i särklass största privatekonomiska investering. Mitt engagemang och min grundmurade tilltro till MilDefs framtid kvarstår och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla MilDef mot våra strategiska mål, säger Daniel Ljunggren, VD och koncernchef MilDef.

Transaktionen kommer att insynsrapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regler.

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2024 kl.18:30 CEST.