Valberedning inför årsstämman 2023

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts:

  • Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande
  • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
  • Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i MilDef
  • Jan Andersson, styrelseordförande i MilDef

Valberedningen har samma sammansättning som inför årsstämman 2022. Information om valberedningens arbete finns på MilDefs webbplats Valberedning – MilDef Investors.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra detta genom e-post till valberedning@mildef.com eller brev till MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2023 bör sådana vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2023.

MilDefs årsstämma för 2023 kommer hållas i Helsingborg den 25 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande; +46(0)8 440 37 73, ulf.hedlundh@svolder.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl. 12:30 CET.