MilDef startar dotterbolag i Finland för accelererad expansion

För att ytterligare förstärka MilDefs position på den nordiska marknaden etableras nu MilDef Oy, MilDefs första bolagsetablering i Finland. Dotterbolaget kommer att ledas av Eero Valkola, en meriterad överste och tidigare chef för lednings- och sambandssystem inom finska Försvarsmakten, där han var ansvarig för utveckling, utbildning och beredskap av arméns C4-system samt cyberförsvar.

MilDefs produkter säljs till över 30 länder och bolaget har idag verksamhet och egna bolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Nu adderas Finland till kartan, en naturlig plattform för MilDefs expansion via egna dotterbolag.

– Norden är oerhört viktigt för MilDef och vi har starka positioner i Sverige, Norge och Danmark. Finland prioriteras i vår expansionsplan och etableringen av dotterbolaget signalerar att de nordiska ländernas djupa samarbete har stark industriell förankring hos oss, både inom koncernens verksamheter och med våra samarbetspartners. Bolaget kommer att ledas av Eero Valkola som har en gedigen bakgrund från den finska Försvarsmakten. Hans erfarenhet inom system- och ledningsutveckling samt cyberförsvar tillför viktiga komponenter till MilDefs utveckling ur både finskt och internationellt perspektiv. Utöver lokal förmåga att leverera taktisk IT till kunder ser vi också möjligheter till värdeskapande förvärv i landet, säger Björn Karlsson, VD MilDef.
 

Det nya bolaget MilDef Oy startas i februari 2022 då även Eero Valkola tillträder.

– Jag är övertygad att min förståelse för militärt försvar och säkerhetsarbete kommer att bidra till att lansera MilDefs verksamhet i Finland. Enligt min mening kommer MilDefs produkter och kunnande spela en betydelsefull roll i utvecklingen av Försvarsmaktens system under 2020-talet, säger Eero Valkola, Försäljningschef MilDef Oy.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 kl. 13:00 CET.