Pressmeddelande

MilDef vinner affär i Estland värd 10,7 MSEK

MilDef Group har vunnit en affär i Estland genom sitt dotterbolag MilDef International. Slutkunden är EDF, Estlands försvarsmakt. Leveranser av affären på 10,7 MSEK är planerade under 2022 och 2023.   

Läs mer

Valberedning inför årsstämman 2022

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts: · Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande · Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden · Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i Bolaget · Jan Andersson, styrelseordförande i Bolaget Information om valberedningens arbete finns på MilDefs webbplats www.mildef.com. Aktieägare som önskar lämna…

Läs mer

MilDef vinner affär i Sverige värd 22,8 MSEK

MilDef Group AB har genom dotterbolaget MilDef International AB vunnit en affär med Exensor Technology AB, ett svenskt bolag som producerar avancerade sensorsystem. Affären består av taktisk IT och inkluderar specialanpassade bärbara och handhållna enheter.   

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Stark omsättningsökning drivet av både organisk tillväxt och förvärv

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs delårsrapport för tredje kvartalet, den 27 oktober

MilDef bjuder in investerare, analytiker och media till en digital presentation och frågestund onsdagen den 27 oktober, klockan 11:00 CEST, där VD Björn Karlsson och EVP/CFO Daniel Ljunggren presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Läs mer