Pressmeddelande

MilDef vinner kontrakt i USA värt drygt 50 MSEK

Övriga nyheter

Ordern från en global amerikansk försvarskoncern är den hittills enskilt största affären i USA gällande taktisk IT. Ordervärdet uppgår till drygt 50 MSEK och leveranser sker under andra halvan av 2022.

Läs mer

MilDef vinner order om teknikleverans till Försvarets materielverk

Övriga nyheter

MilDef har vunnit ett nytt kontrakt gällande taktisk IT till svenska Försvarsmakten. Värdet av leveransen är 17 MSEK, varav cirka 8 MSEK levereras under 2022.

Läs mer

Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Läs mer

MilDef tecknar sjuårigt ramavtal med FMV och Försvarsmakten

Regulatorisk information

När MilDef nu tecknar ytterligare ett avtal med Försvarets materielverk och Försvarsmakten är det bolagets mest heltäckande ramavtal hittills. Avtalet gäller hela MilDefs bredd av produkter inom såväl hård- som mjukvara samt tjänster. Förväntat värde på leveranser bedöms uppgå till cirka 870 MSEK över kontraktsperioden.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2022

Regulatorisk information

STARKT FÖRSTA KVARTAL, KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE MARKNADSUTSIKTER

Läs mer