Pressmeddelande

MilDef vinner ordrar från BAE Systems Hägglunds

BAE Systems Hägglunds, en världsledande utvecklare och leverantör av bandgående fordon för försvar och räddningstjänster, har gett MilDef förtroendet att leverera kommunikationsutrustning till ett sammanlagt ordervärde av 18 MSEK. Leveranserna sker med start 2022.

Läs mer

MilDef lanserar ny affärsenhet och konsoliderar nyligen förvärvade Defcon Solutions med MilDef Sweden

I syfte att förstärka MilDef Sweden och det under 2021 förvärvade integrationsbolaget Defcon Solutions i en fokuserad enhet lanseras nu affärsenheten MilDef Business Unit Sweden. Därmed samordnas alla affärer mot såväl myndighets- som företagskunder på den svenska marknaden och synergier maximeras mellan produkter, tjänster och digitalisering.

Läs mer

MilDef vinner kontrakt med Saab värt 21,5 MSEK

MilDef har vunnit en affär med nyutveckling av en avancerad dator och serieleverans av denna till Saab. Utveckling och leverans sker under 2022 och 2023. Totalt ordervärde är 21,5 MSEK.

Läs mer

MilDef vinner affär i Storbritannien med ny produkt

MilDef har vunnit sin första volymaffär med en produkt för fjärrstyrning av obemannade farkoster och sensorsystem. Ordern omfattar 100 taktiska tablets och motsvarande antal så kallade robot controllers. Slutkunden är specialistanvändare inom försvarssektorn i Storbritannien. Ordervärde är cirka 7 MSEK. 

Läs mer

MilDef vinner systemintegrationskontrakt värt 20 MSEK

MilDef Group har genom sitt dotterbolag Defcon Solutions vunnit en systemintegrationsaffär till den svenska Försvarsmakten. Ordern gäller mobila installationer av kommunikationsutrustning och leverans är planerad till 2022.   

Läs mer