Pressmeddelande

MilDef stärker sin verksamhet i USA under ledning av Jim Rimay

Övriga nyheter

MilDef accelererar satsningen i USA genom att konsolidera MilDef Inc och den nyligen förvärvade Handheld-verksamheten, under en stark och fokuserad enhet. Därmed fördubblas MilDefs totala närvaro i USA och produktfloran breddas avsevärt för ökad räckvidd inom militär, myndighet och kritisk infrastruktur. Jim Rimay, idag VD för Handheld US Inc, tar över ledningen för alla MilDefs aktiviteter i USA, med start i juli 2023.

Läs mer

MilDef förlänger ramavtal med norska försvarets materielverk

Övriga nyheter

MilDef har tecknat en förlängning av sitt ramavtal med norska försvarets materielverk (FMA). Avtalet, som ursprungligen undertecknades i maj 2020, har nu förlängts med ytterligare två år, från 2023 till 2025.

Läs mer

MilDef rekryterar ny CFO

Regulatorisk information

Efter en framgångsrik notering av MilDef går bolaget nu in i nästa fas och har beslutat att anställa Viveca Johnsson som ny CFO. Viveca har både en gedigen finansiell och industriell kompetens. Hon kommer närmast från industriföretaget Nederman där hon varit verksam sedan 2013.

Läs mer

Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Läs mer

VD avyttrar aktier, kvarstår som långsiktig ägare

Regulatorisk information

MilDefs avgående koncernchef Björn Karlsson har sålt 900 000 aktier i bolaget. Syftet med försäljningen är att hantera privatekonomiska förhållanden, där bland annat civilståndet ändrats på grund av skilsmässa. I den av valberedningen föreslagna rollen som tillträdande styrelseordförande har Björn ett fortsatt långsiktigt engagemang i MilDef. Han har åtagit sig en lock-up på 360 dagar

Läs mer