Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

Läs mer

MilDef vinner systemintegrationskontrakt med Försvarets materielverk, värt 25 MSEK

MilDef har vunnit ett nytt, stort uppdrag inom ramen för befintligt avtal gällande integration av taktisk IT till svenska Försvarsmakten. Värdet av system-integrationen är 25 MSEK, varav 15 MSEK levereras under 2022 och återstoden 2023.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Utmanande fjärde kvartal, fortsatt positiva marknadsutsikter

Läs mer

Inbjudan till presentation om MilDefs bokslutskommuniké och rapport för Q4 2021, den 10 februari

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT-, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2021, den 10 februari kl. 08:00.

Läs mer

MilDef startar dotterbolag i Finland för accelererad expansion

För att ytterligare förstärka MilDefs position på den nordiska marknaden etableras nu MilDef Oy, MilDefs första bolagsetablering i Finland. Dotterbolaget kommer att ledas av Eero Valkola, en meriterad överste och tidigare chef för lednings- och sambandssystem inom finska Försvarsmakten, där han var ansvarig för utveckling, utbildning och beredskap av arméns C4-system samt cyberförsvar.

Läs mer