Pressmeddelande

MilDef tecknar 20-årigt ramavtal med en Nato-nation värt 2,8 miljarder kronor

MilDef, en global leverantör av taktisk IT, har tecknat ett 20-årigt strategiskt ramavtal med försvarsmakten i ett europeiskt Nato-land, för att modernisera och digitalisera landets försvarsmakt. Motparten kan inte avslöjas på grund av nationell säkerhet. Ramavtalet är det i särklass största hittills för MilDef, uppskattat till SEK 2,8 miljarder över 20 år.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Finansiell utveckling Q2 2022 · Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 118,5 MSEK (81,3). · Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (48). · Justerad EBITDA uppgick till -9,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,1 procent (-2,8). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 MSEK (-10,5) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,4). · Orderingången ökade med…

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs Q2 kvartalsrapport 2022, den 28 juli

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022, den 28 juli kl. 08:00.

Läs mer

MilDefs VD ökar sitt innehav i bolaget

Genom påkallande av köpoptioner utställda 2015 har MilDefs VD Björn Karlsson idag ökat sitt innehav med 549 000 aktier.

Läs mer

MilDef vinner order värd 82 MSEK i Norge

MilDef, en global leverantör av taktisk IT, kommer att leverera teknologi till ett norskt försvarsfordonsprogram med leveranser under 2022-2023. Detta är en uppföljningsorder på ett befintligt program och en "mid-life upgrade" av pansarfordon i M113-serien. Kunden är statliga Forsvarsmateriell i Norge.

Läs mer