Pressmeddelande

MilDef rekryterar ny CFO

Regulatorisk information

Efter en framgångsrik notering av MilDef går bolaget nu in i nästa fas och har beslutat att anställa Viveca Johnsson som ny CFO. Viveca har både en gedigen finansiell och industriell kompetens. Hon kommer närmast från industriföretaget Nederman där hon varit verksam sedan 2013.

Läs mer

Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Läs mer

VD avyttrar aktier, kvarstår som långsiktig ägare

Regulatorisk information

MilDefs avgående koncernchef Björn Karlsson har sålt 900 000 aktier i bolaget. Syftet med försäljningen är att hantera privatekonomiska förhållanden, där bland annat civilståndet ändrats på grund av skilsmässa. I den av valberedningen föreslagna rollen som tillträdande styrelseordförande har Björn ett fortsatt långsiktigt engagemang i MilDef. Han har åtagit sig en lock-up på 360 dagar

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2023

Regulatorisk information

FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING – STARK ORDERINGÅNG

Läs mer

MilDefs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 är publicerad

Regulatorisk information

MilDefs årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

Läs mer