Pressmeddelande

VD avyttrar aktier, kvarstår som långsiktig ägare

Regulatorisk information

MilDefs avgående koncernchef Björn Karlsson har sålt 900 000 aktier i bolaget. Syftet med försäljningen är att hantera privatekonomiska förhållanden, där bland annat civilståndet ändrats på grund av skilsmässa. I den av valberedningen föreslagna rollen som tillträdande styrelseordförande har Björn ett fortsatt långsiktigt engagemang i MilDef. Han har åtagit sig en lock-up på 360 dagar

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2023

Regulatorisk information

FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING – STARK ORDERINGÅNG

Läs mer

MilDefs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 är publicerad

Regulatorisk information

MilDefs årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

Läs mer

Inbjudan till presentation om MilDefs kvartalsrapport för Q1 2023, den 5 maj

Övriga nyheter

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT-, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar rapport för det första kvartalet 2023, den 5 maj kl. 08:00.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

Läs mer