Pressmeddelande

MilDef startar dotterbolag i Danmark för accelererad expansion

Övriga nyheter

För att ytterligare förstärka MilDefs position i Danmark etableras nu MilDef Danmark. Dotterbolaget kommer att ledas av Claus Larsen, närmast Country Manager för Atos Danmark, specialiserad på försvar och säkerhet samt med 20 års tjänstgöring som reservofficer.

Läs mer

MilDef aviserar leveransförseningar under fjärde kvartalet

Övriga nyheter

Som tidigare kommunicerats finns det tidsproblem i försörjningskedjorna av främst halvledarkomponenter till MilDefs hårdvaruportfölj. Under det fjärde kvartalet beräknas cirka 60-70 MSEK av orderboken med leveransplaner för innevarande kvartal skjutas till Q1 och Q2 2023. Inga affärer förloras på grund av detta, men omsättning och vinst blir negativt påverkade under fjärde kvartalet och positivt påverkade första halvåret 2023.

Läs mer

MilDef tar ytterligare order till den brittiska arméns MIV program, värt 70 MSEK

Övriga nyheter

MilDef har fått en utökad order från Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) för att tillhandahålla Generic Vehicle Architecture (GVA) kompatibla besättningsstationsdatorer, servrar och switchar för den brittiska arméns mekaniserade infanterifordon (MIV).  Leveranserna kommer att ske 2023-2030.

Läs mer

MilDef etablerar sin första produktionsanläggning utanför Sverige, på historisk RAF-flygbas i Wales

Övriga nyheter

Nu öppnar MilDef en produktionsanläggning i industriklustret Bro Tathan nära Cardiff, Wales. Den nya anläggningen tillverkar MilDefs egenutvecklade plattform för taktisk IT till det under 2020 vunna RBSL-kontraktet på 25 miljoner pund och utgör därtill en icke EU-baserad plattform för global försäljning av MilDefs produkter.

Läs mer

MilDef vinner order från BAE Systems

Övriga nyheter

BAE Systems har lagt en order värd 15 MSEK hos MilDef för att leverera ruggade datorer för att stödja underhållssystem för militära flygplan.

Läs mer