Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

STARK ORDERINGÅNG OCH ÖKAD BRUTTOMARGINAL

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs Q3 kvartalsrapport 2022, den 27 oktober

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2022, den 27 oktober kl. 08:00.

Läs mer

MilDef medverkar på AUSA 2022, den största armé och försvarsmässan i USA

Den 10-12 oktober ställer MilDef ut på mässan AUSA, Association of the U.S. Army's Annual Meeting and Exposition i Washington DC. MilDef visar upp hela sin bredd av hårdvara, mjukvara och tjänster inom Taktisk IT. För första gången på AUSA presenteras OneCIS, MilDefs banbrytande mjukvara för ultrasnabb distribution av taktiska förmågor.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Läs mer

Ledande befattningshavare säljer aktier i syfte att finansiera förvärv av aktier genom optioner

Fyra ledande befattningshavare säljer sammanlagt 990 000 aktier i MilDef Group. Försäljningen sker för att finansiera samma personers förvärv av större aktieposter i bolaget med stöd av sedan tidigare utställda köpoptioner.

Läs mer