Pressmeddelande

MilDef får beställning värd 50 MSEK för prototyper till digitalisering av en armé

I augusti 2022 kommunicerade MilDef ett 20-årigt ramavtal värt 2,8 miljarder kronor, med en icke namngiven försvarsmakt i ett europeiskt Nato-land. Nu har de första beställningarna på avtalet lagts för att bidra till digitaliseringen av landets armé. Ordervärdet på denna initiala affär uppgår till cirka 50 MSEK med leveranser under perioden 2023-2024.

Läs mer

MilDef startar dotterbolag i Danmark för accelererad expansion

För att ytterligare förstärka MilDefs position i Danmark etableras nu MilDef Danmark. Dotterbolaget kommer att ledas av Claus Larsen, närmast Country Manager för Atos Danmark, specialiserad på försvar och säkerhet samt med 20 års tjänstgöring som reservofficer.

Läs mer

MilDef aviserar leveransförseningar under fjärde kvartalet

Som tidigare kommunicerats finns det tidsproblem i försörjningskedjorna av främst halvledarkomponenter till MilDefs hårdvaruportfölj. Under det fjärde kvartalet beräknas cirka 60-70 MSEK av orderboken med leveransplaner för innevarande kvartal skjutas till Q1 och Q2 2023. Inga affärer förloras på grund av detta, men omsättning och vinst blir negativt påverkade under fjärde kvartalet och positivt påverkade…

Läs mer

MilDef tar ytterligare order till den brittiska arméns MIV program, värt 70 MSEK

MilDef har fått en utökad order från Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) för att tillhandahålla Generic Vehicle Architecture (GVA) kompatibla besättningsstationsdatorer, servrar och switchar för den brittiska arméns mekaniserade infanterifordon (MIV).  Leveranserna kommer att ske 2023-2030.

Läs mer

MilDef etablerar sin första produktionsanläggning utanför Sverige, på historisk RAF-flygbas i Wales

Nu öppnar MilDef en produktionsanläggning i industriklustret Bro Tathan nära Cardiff, Wales. Den nya anläggningen tillverkar MilDefs egenutvecklade plattform för taktisk IT till det under 2020 vunna RBSL-kontraktet på 25 miljoner pund och utgör därtill en icke EU-baserad plattform för global försäljning av MilDefs produkter.

Läs mer