Hållbarhetsmål och KPI

Antikorruption

Prioriterad
hållbarhetsfråga
Långsiktiga målResultat 2021Koppling till FN:s mål för hållbar utveckling
Nolltolerans mot
korruption
MilDefs verksamhet inklusive dess
partners ska vara fri från mutor och
korruption
0 incidenterMål 16.5 Minska korruption och mutor
Kundkontroll100 procent lagenliga samt etiskt
och affärsmässigt hållbara affärer
Etiskt råd införtMål 16.5 Minska korruption och mutor

Miljö

Prioriterad
hållbarhetsfråga
Långsiktiga målResultat 2021Koppling till FN:s mål för hållbar utveckling
Minska vår CO2
påverkan från affärs-
relaterade resor
Undvika onödiga affärsresor och
uppmuntra användningen av hållbara
transportsätt
Datainsamling initierad och
KPI identifierat
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar
Minska miljöfarliga
kemikalier
Fasa ut miljöfarliga kemikalier som
används på våra siter och om möjligt
byta ut mot mindre farliga kemikalier
100 procent nödvändiga
kemikalier klassade låg
miljömässig risk
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar
ResurseffektiviseringÖka andelen grön energi och ta
kontroll över vår konsumtion
Datainsamling och mätning
initierad
Mål 7 Hållbar energi

Arbetsrätt

Prioriterad
hållbarhetsfråga
Långsiktiga målResultat 2021Koppling till FN:s mål för hållbar utveckling
Ansvarsfulla
leverantörsrelationer
Sträva efter att leverantörer följer
lagstiftning, regler och andra krav i
enlighet med vår uppförandekod för
leverantörer
Leverantörs processer
följs
Mål 9 Hållbar industri
Jämställdhet och
diskriminering
Uppmuntra mångfald och nolltolerans
mot diskriminering och
kränkande särbehandling
0 incidenterMål 10 Minskad ojämlikhet

Mänskliga rättigheter

Prioriterad
hållbarhetsfråga
Långsiktiga målResultat 2021Koppling till FN:s mål för hållbar utveckling
ArbetsmiljöÖkad tillbudsrapportering leder till
mindre olyckor. 1 tillbud per anställd
ska rapporteras per år
20 procent uppnåttMål 3 God hälsa och
välbefinnande
ArbetsmiljöHåll sjukfrånvaron på en fortsatt låg
nivå
1,71 procentMål 3 God hälsa och
välbefinnande
Personalutveckling
och ledarskapsstöd
Digitalisera personalprocesser som
introduktion och vidareutveckling
Processer kartlagda och
PMS säkrat
Mål 4 God utbildning